Articles & News

My experiences with Ferrum metallicum

En Mercurius. Naar de ervaring van Herscu nemen deze acht middelen 80% van de pediatrische problematiek voor hun rekening. Met nog dertig middelen (een volgend boek?) kan men dan zeer beslagen ten ijs komen.

My experiences with Ferrum metallicum
by Dr. Rajesh Shah, M.D.
SSC tijdschrift van de vereniging van homeopathische artsen in nederland, December 1992

En Mercurius. Naar de ervaring van Herscu nemen deze acht middelen 80% van de pediatrische problematiek voor hun rekening. Met nog dertig middelen (een volgend boek?) kan men dan zeer beslagen ten ijs komen.

Experience with ferrium metallicum

Per middel is de beschrijving opegebouwd uit een groot gedeelte met mentaal-emotionele karakteristieken beschreven rond een aantal thema's, en verlevendigt het geheel. Veel differentiele diagnosen naar andere middelen verduidelijken de betekenis per middel van de repertorium-rubrieken, alhoewel gezegd moet worden dat sommige DD's niet zo waardevol zijn omdat hierbij te veel andere middelen een zelfde symptoom hebben.

Is dit nu het zoveelste boek? Nar mijn idee niet. Het gaat volledig over kinderen met af en toe uitgebreide details over baby's men treft niet zoals in boericke en Phatak vaak veel te zeldzame symptomen aan. De middelen worden gepre senteerd zoals men ze in de spreekkamer ziet.

Bijzonder handig is ook dat elk hoofdstuk eindigt met drie samenvattingen:

  • een symptomenbeschrijving bij baby's
  • een grote systematische puntsgewijze samenvatting
  • een confirmatie-checklist.

Voor ieder wat wils.
Het is een uitstekend boek voor de beginner en de homeopaath met enkele jaren ervaring. De meer ervarenen kunnen genieten van de heldere schrijfstijl en zullen regelmatig interessante DD's tegenkomen en wat zeldzamere symptoompjes bijleren. Het Engels is gelukkig niet zo literair als dat van Catherine Coulter.

M.P.L. Jansen

My experiences with Ferrum metallicum

Rajesh Shah
Bombay, 400077 India.
Shree Publishers (Te bestellen bij De Gelderse Boekhandel, Arnhem)

In dit zeer overzichtelijke boekje geeft dr Rajesh Shah een volledig beeld van Ferrum metallicum. Beginnend met dechemische stof ijzer zelf,de plaats in de natuur en de werking in en op het menselijk lichaam, zoekt hij in de hoofd-stukjes 'The Will' en 'The Emotions' direct naar de kern van de zaak.Uitdrukkingen als 'Iron-will' en 'Iron Lady' - volgens hem is Margaret Thatcher een goed voorbeeld van een 'Ijzertype' - zegggen al iets over de persoon achter dit be-langrijke geneesmiddel: onverzettelijk, ambitieus, van zich-zelf overtuigd ('the sky is the limit') en niet gediend van tegenspraak. Opmerkelijk is dat de meeste patienten die collega Shah met Ferrumgenas vrouwen waren. Anemic was bij allen in de voorgeschiedenis terug te vinden. Na de schets van het mentale en emotionele beeld, veel rijker en uiteraard vollediger dan hier, wordt er in enkele rake type-ringen ingegaan op de belangrijkste differentiele diagnosen: Aurum, Lycopodium, Pulsatilla, Silicea, Nux vomica, Graphites enz, zowel op mentaal/emotioneel gebied als watbtreft de fysieke verschijinselen. Daarna zijn op enkele pagina's alle keynoted en belangrijke complete symtomen bijelkaar gezet. Voor naslag in de praktijk zeer handig, evenals de hoofdstukjes over de voornaamste orgaansystemen waar Ferrum invloed op heeft. Dat aan dit middel gedacht moet worden bij anemie en andere problemen met het bloed, zaliedereeen weten. Minder bekend lijkt mij dat. Ferrum een srterke relatie heeft met voedselallergieen/-intoleranties. Naenkele addities voor het repertorium en een uitwerking van Ferrum in de persoon van Thatcher,sluit collega Shah zijnstudie af met een negental geslaagde casussen, naar zijn zeggen slechts een klein deel van het totale aantal door hemmet succes behandelde Ferrum-casussen.

Zulke beknopte entoch volledige werkjes mogen van alle geneesmiddelen verschijnen!
F.Chr.Kusse

'Kwintessentie' van O. Eichelberger

Een middelkeus per telefoon is bij ongecompliceerde gevallen en gegevens niet oonmogelijk. Een vragen naar symptomen en modaliteiten op deze manier kan tot goede resultaten leiden, als beide partijen goed op de hoogte en goed in vorm zijn.

Uit: O. Eichelbrger, Klassische Homoopathic Bd. 2, Heidelberg, Haug, 1984.
Similia Similibus Curentur 22/4 (1992)

Question to Dr. Shah's Team
About Dr. Rajesh Shah
Facts & Myths Homeopathy
Find help for your Disease
Over 2000 Case Studies
Dr. Rajesh Shah Research Work

Case Studies

A young boy, Mast. R.S. (PIN 13060) was brought to Life Force Center by his parents for the treatment of warts. He was suffering from the recurrent complaints of warts from the last eight years. When he visited us, there were warts on the left index fingertip, a cluster of warts on right leg, and.....Read more

The daughter of Mrs.N.J. (PIN no 14451) visited us at Life Force on the 25th of June 2010 for the treatment of her mother who was suffering from Polymyositis since 3 months. This was also accompanied by depression.

Her complaints started in April 2010 with weakness of upper and lower li.....Read more

39-years-old Mr. S. N. N. (PIN 21447) visited our clinic on 3rd August 2013. He was suffering from acidity twice a week for the past 10 years. He complained of burning sensation in his abdomen and sour eructation.

He also complained of a headache due to acidity. He tried various treatme.....Read more

Other More Case Studies

Testimonials

Other More Testimonials

Case Photos

Results may vary from person to person

Other More Case Photos

Videos

Results may vary from person to person

Role of Homeopathy for Asthma in Children Explained by Dr Shah

How to find a good homeopath for you, explained by Dr Rajesh Shah, MD, Life Force

Chronic Urticaria Treatment with Homeopathy Explains Dr Shah

Other More Videos