Articles & News

My experiences with Ferrum metallicum

En Mercurius. Naar de ervaring van Herscu nemen deze acht middelen 80% van de pediatrische problematiek voor hun rekening. Met nog dertig middelen (een volgend boek?) kan men dan zeer beslagen ten ijs komen.

My experiences with Ferrum metallicum
by Dr. Rajesh Shah, M.D.
SSC tijdschrift van de vereniging van homeopathische artsen in nederland, December 1992

En Mercurius. Naar de ervaring van Herscu nemen deze acht middelen 80% van de pediatrische problematiek voor hun rekening. Met nog dertig middelen (een volgend boek?) kan men dan zeer beslagen ten ijs komen.

Experience with ferrium metallicum

Per middel is de beschrijving opegebouwd uit een groot gedeelte met mentaal-emotionele karakteristieken beschreven rond een aantal thema's, en verlevendigt het geheel. Veel differentiele diagnosen naar andere middelen verduidelijken de betekenis per middel van de repertorium-rubrieken, alhoewel gezegd moet worden dat sommige DD's niet zo waardevol zijn omdat hierbij te veel andere middelen een zelfde symptoom hebben.

Is dit nu het zoveelste boek? Nar mijn idee niet. Het gaat volledig over kinderen met af en toe uitgebreide details over baby's men treft niet zoals in boericke en Phatak vaak veel te zeldzame symptomen aan. De middelen worden gepre senteerd zoals men ze in de spreekkamer ziet.

Bijzonder handig is ook dat elk hoofdstuk eindigt met drie samenvattingen:

  • een symptomenbeschrijving bij baby's
  • een grote systematische puntsgewijze samenvatting
  • een confirmatie-checklist.

Voor ieder wat wils.
Het is een uitstekend boek voor de beginner en de homeopaath met enkele jaren ervaring. De meer ervarenen kunnen genieten van de heldere schrijfstijl en zullen regelmatig interessante DD's tegenkomen en wat zeldzamere symptoompjes bijleren. Het Engels is gelukkig niet zo literair als dat van Catherine Coulter.

M.P.L. Jansen

My experiences with Ferrum metallicum

Rajesh Shah
Bombay, 400077 India.
Shree Publishers (Te bestellen bij De Gelderse Boekhandel, Arnhem)

In dit zeer overzichtelijke boekje geeft dr Rajesh Shah een volledig beeld van Ferrum metallicum. Beginnend met dechemische stof ijzer zelf,de plaats in de natuur en de werking in en op het menselijk lichaam, zoekt hij in de hoofd-stukjes 'The Will' en 'The Emotions' direct naar de kern van de zaak.Uitdrukkingen als 'Iron-will' en 'Iron Lady' - volgens hem is Margaret Thatcher een goed voorbeeld van een 'Ijzertype' - zegggen al iets over de persoon achter dit be-langrijke geneesmiddel: onverzettelijk, ambitieus, van zich-zelf overtuigd ('the sky is the limit') en niet gediend van tegenspraak. Opmerkelijk is dat de meeste patienten die collega Shah met Ferrumgenas vrouwen waren. Anemic was bij allen in de voorgeschiedenis terug te vinden. Na de schets van het mentale en emotionele beeld, veel rijker en uiteraard vollediger dan hier, wordt er in enkele rake type-ringen ingegaan op de belangrijkste differentiele diagnosen: Aurum, Lycopodium, Pulsatilla, Silicea, Nux vomica, Graphites enz, zowel op mentaal/emotioneel gebied als watbtreft de fysieke verschijinselen. Daarna zijn op enkele pagina's alle keynoted en belangrijke complete symtomen bijelkaar gezet. Voor naslag in de praktijk zeer handig, evenals de hoofdstukjes over de voornaamste orgaansystemen waar Ferrum invloed op heeft. Dat aan dit middel gedacht moet worden bij anemie en andere problemen met het bloed, zaliedereeen weten. Minder bekend lijkt mij dat. Ferrum een srterke relatie heeft met voedselallergieen/-intoleranties. Naenkele addities voor het repertorium en een uitwerking van Ferrum in de persoon van Thatcher,sluit collega Shah zijnstudie af met een negental geslaagde casussen, naar zijn zeggen slechts een klein deel van het totale aantal door hemmet succes behandelde Ferrum-casussen.

Zulke beknopte entoch volledige werkjes mogen van alle geneesmiddelen verschijnen!
F.Chr.Kusse

'Kwintessentie' van O. Eichelberger

Een middelkeus per telefoon is bij ongecompliceerde gevallen en gegevens niet oonmogelijk. Een vragen naar symptomen en modaliteiten op deze manier kan tot goede resultaten leiden, als beide partijen goed op de hoogte en goed in vorm zijn.

Uit: O. Eichelbrger, Klassische Homoopathic Bd. 2, Heidelberg, Haug, 1984.
Similia Similibus Curentur 22/4 (1992)

Question to Dr. Shah's Team
About Dr. Rajesh Shah
Facts & Myths Homeopathy
Find help for your Disease
Over 2000 Case Studies
Dr. Rajesh Shah Research Work

Case Studies

A 43-years-old female, Mrs. M.S. (PIN 30400) consulted at Life Force for her psoriasis complaints on 28th November 2016. She was suffering from palmoplantar psoriasis for the l.....Read more

A 23-year-old girl, Miss D.V.J. (PIN: 36346) was suffering from Lichen Planus for 2.5 years. She came to Life Force on 31st March 2018 for seeking treatment for her lichen planus. She had hyperpigmented papular eruptions on her forearms, feet, and abdomen. The erupti.....Read more

Mrs. S. S. P., 38 years old home maker (Patient Identification Number - 18512) visited our Lifeforce center with husband on 6th March, 2012. She had suffering from Lichen Planus since 10 years.

She had been treated in the past with conventional medicines and ayurvedic medicines. She had.....Read more

Other More Case Studies

Testimonials

Other More Testimonials

Case Photos

Results may vary from person to person

Other More Case Photos

Videos

Results may vary from person to person

Cortisone is not the best treatment for Lichen planus explained by Dr Rajesh Shah, MD

Previous use of cortisone affecting your treatment, explained by Dr Rajesh Shah, MD

Which Medicines to Avoid in Lichen Planus? Explains Dr Shah

Other More Videos